Ponavadi priča ne potrebuje poskusnega ličenja. V kolikor bi si ga vseeno zaželela, se zaračuna redna cena ličenja storitve.